Upravit stránku

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (WHISTLEBLOWING)

 

Společnost KARETA s.r.o. má v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon) zaveden vnitřní informační systém, který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení. 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možná protiprávní jednání u společnosti KARETA s.r.o..

Společnost KARETA s.r.o. vylučuje přijímání oznámení dle zákona od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst.3 písm. a), b), h) nebo i).

Příslušná osoba, která přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, přezkoumává oznámení, navrhuje opatření k nápravě je Bc. Zuzana Plášková.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné učinit:

  • elektronicky prostřednictvím emailové adresy příslušné osoby: oznamovatel@kareta.cz
  • poštou na adresu příslušné osoby – Bc. Zuzana Plášková, Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, přičemž je nutné obálku označit textem „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“
  • telefonicky prostřednictvím příslušné osoby na telefonním čísle +420 606 839 987 v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin
  • osobně na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

                    Pro podání oznámení lze využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. 

Společnost KARETA s.r.o. zajišťuje vysokou míru ochrany oznamovatele, v návaznosti na učiněné oznámení jsou zakázána jakákoli odvetná opatření. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu společnosti vůči oznamovateli v případě, kdy oznámení učinil vědomě nepravdivě, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti